Alimenty na rzecz współmałżonka

Najpopularniejszy sposób rozumienia pojęcia alimenty traktuje je jako świadczenie finansowe na rzecz dziecka, uiszczane przez jedno z rodziców. Zazwyczaj w przypadku rozwodu to ojciec płaci alimenty matce, bo z reguły dzieci zostają pod opieką kobiety właśnie. Jest to jednak pojęcie znacznie szersze.

Alimenty na rzecz współmałżonka

W czasie trwania małżeństwa

Tak naprawdę alimenty to każde regularne i obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których na mocy wyroku sądowego zobowiązano inne osoby. Ponieważ rodzina - a jako rodzinę rozumie się także małżeństwo, nawet bezdzietne - jest podstawową komórką społeczną, relacje w niej zachodzące są do pewnego stopnia regulowane pewnymi przepisami. W rodzinie małżonkowie powinni w miarę swoich możliwości w równym stopniu pracować na dobry byt rodziny, w tym współmałżonka. Jeśli jedna z osób zatrzymuje dla siebie zarobki, zmuszając w ten sposób pozostałych członków rodzinie do prowadzenia życia na znacznie niższym poziomie, niż sama wybiera, drugi współmałżonek ma prawo wystąpić o zasądzenie alimentów, niejako zmuszając męża lub żonę do bardziej sprawiedliwego dzielenia się środkami finansowymi.

Po rozwodzie

Taka sytuacja może mieć miejsce jeszcze w czasie trwania małżeństwa. Alimenty dla małżonka mogą być wypłacane również po rozwodzie - zależnie od tego, czy stwierdzono winę, czy też nie. W Polsce w 70% przypadków rozwodów nie stwierdza się winy. Wówczas o alimenty od drugiej strony mogą ubiegać się oboje byli małżonkowie. Ważną przesłanką jest wówczas pozostawanie przez jedną ze stron w niedostatku czy w ogóle pogorszenie się stopy życiowej w skutek rozwodu. Jeśli natomiast sąd wyda orzeczenie o winie, pozew o zasądzenie alimentów wnosi osoba uznana za niewinną rozpadu więzi. Przesłanki dotyczące ubóstwa nie są też brane pod uwagę, tak że zazwyczaj winny musi wypłacać poszkodowanemu określone kwoty.

Jak długo trzeba płacić alimenty

W razie rozwodu bez orzekania o winie okres wypłacania odpowiednich kwot po rozwodzie trwa 5 lat, licząc od daty uprawomocnienia się wyroku. W razie zaistnienia wyjątkowych okoliczności czas ten może zostać przedłużony. W przypadku postępowania, w toku którego stwierdzi się wyłączną winę jednego z małżonków uiszczanie alimentów może trwać nawet do śmierci osoby niewinnej lub do momentu wstąpienia w ponowny związek małżeński.


Poznaj więcej informacji na temat alimentów: http://labentowicz.com

Dostęp do porad 24h na dobę

Nasze porady są dostępne przez cały czas, dzięki czemu w każdych okolicznościach masz możliwość zapoznania się z tematyką poszczególnych artykułów.

Sprawy karne, rozwodowe, cywilne

Portal FinansowoPrawny.pl przedstawia porady prawne z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz gospodarczego. Analizujemy każdy przypadek oddzielnie.

Finanse dla każdego

Publikujemy nie tylko porady prawne, lecz także artykuły pomagające rozwiązać problemy finansowe. Nasze teksty pomagają zwykłym Internautom, jak i profesjonalnym księgowym.

Polecamy:

Kancelaria adwokacka Wrocław - Marta Olejnik-Hejne

Umowa o dzieło

Jeśli interesują cię zagadnienia dotyczące umowy o dzieło, sięgnij do publikacji "Umowy o dzieło. Jak się bronić przed atakiem ZUS?"

Informujemy, iż redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów.