Prawo o zamówieniach publicznych - SIWZ

Czym jest SIWZ?

Z tym skrótem mogło spotkać się wiele osób, zwłaszcza działających w sektorze tzw. "budżetówki" lub związanych z prawem publicznym w ogóle. Nie każdy jednak zagłębia się w szczegóły na tyle, by wiedzieć, co oznacza SIWZ. Jest to Specyfikacja Indywidualnych Warunków Zamówienia, która stanowi zarazem podstawowy dokument przetargowy. Przedstawia potrzeby zamawiającego w taki sposób, by potencjalni wykonawcy mogli przygotować jak najlepsze oferty. Czasami oczywiście zamawiający nie potrafi zdobyć się na konieczny w takich sytuacjach realizm i propozycje z SIWZ-a znacznie różnią się od ofert zaprezentowanych na przetargu - czasem do tego stopnia, że przetarg nie dochodzi do skutku.

Pomijając zamówienie z wolnej ręki i licytację elektroniczną, zamawiający ma obowiązek przygotowania specyfikacji. Może ją dla niego wykonać na zlecenie odpowiedni podmiot, niemniej SIWZ musi zostać przedstawiony, a od momentu udostępnienia jest także wiążący dla zamawiającego, który musi trzymać się zawartych w nim warunków.

Co powinnna zawierać specyfikacja?

Oczywiście po pierwsze - wszystkie potrzebne dane, dotyczące zamawiającego. Ponadto SIWZ musi zawierać także opis trybu udzielania zamówienia oraz dokładny opis przedmiotu zamówienia i termin jego wykonania. Istotny jest opis warunków udziału w postępowaniu a także doprecyzowanie sposobu oceniania tych warunków. Ważne jest także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz uregulowania kwestii przekazywania dokumentacji. W SIWZ-ie powinna znaleźć się także informacja na temat wadium - o jego wysokości i zasadach wpłat.

adwokat Szczecin

Inne informacje, których specyfikacja nie może pominąć, dotyczą samej realizacji przetargu - w SIWZ-ie powinny znaleźć się informacji na temat sposobu przygotowywania ofert, miejsca i terminu ich składania oraz otwarcia ofert. Istotne jest również podanie przez zamawiającego, jakimi kryteriami będzie się kierował przy wyborze oraz jak będą oceniane oferty. Ważne jest także podanie formalności, jakich należy dopełnić po wyborze oferty, aby zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego.

SIWZ z reguły zawiera również klauzulę z pouczeniem prawnym o środkach ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcy w czasie realizacji zamówienia. Często także dołącza się ogólne warunki umowy lub wzór umowy. W kwestiach zamówień publicznych szczegółowych porad mogą udzielić np. prawnicy zajmujący się tym sektorem, tak jak kancelaria wasiprawnicy.pl, która w swoich usługach ma również opiniowanie SIWZ, umów itp.

Dostęp do porad 24h na dobę

Nasze porady są dostępne przez cały czas, dzięki czemu w każdych okolicznościach masz możliwość zapoznania się z tematyką poszczególnych artykułów.

Sprawy karne, rozwodowe, cywilne

Portal FinansowoPrawny.pl przedstawia porady prawne z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz gospodarczego. Analizujemy każdy przypadek oddzielnie.

Finanse dla każdego

Publikujemy nie tylko porady prawne, lecz także artykuły pomagające rozwiązać problemy finansowe. Nasze teksty pomagają zwykłym Internautom, jak i profesjonalnym księgowym.

Polecamy:

Kancelaria adwokacka Wrocław - Marta Olejnik-Hejne

Umowa o dzieło

Jeśli interesują cię zagadnienia dotyczące umowy o dzieło, sięgnij do publikacji "Umowy o dzieło. Jak się bronić przed atakiem ZUS?"

Informujemy, iż redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów.